درباره شاماک

ما که شروع به کار کردیم سال 1364 بود.انقلاب بیشتر چیزها را تغییر داده بود.در راه تولید لباس کار با اعتقاد راسخ به اینکه ایجاد اشتغال کرده و خدمتی در حد توانمان به کشور بکنیم قدم برداشتیم.
در آن هنگام این کار دست افراد کم سواد ویابی سواد بود و اهمیتی به آن داده نمیشد.
شاید بدون اغراق اولین شرکتی بودیم که در این رشته به صورت نوین و امروزی تاسیس گردیده بود و با عشق این شغل را ا اغاز کرده و تاکنون ادامه داده ایم.
تمام تلاش ما در جهت هرچه حرفه ای عمل کردن و نیاز مشتری یافتن و در جهت رفع آن قدم برداشتن بود که پس از گذر ار جنگ تحمیلی و مشکلات و تنگناهای مخصوص خود به گسترش دامنه کار ادامه دادیم.
باتوجه به افکارواهداف بنیان گذاران شرکت کلیه افراد مشغول بکار را تحت اموزش های حرفه ای در کلیه رده ها قرار دادیم که نتیجه آن حرکت منجر به شکوفایی استعدادها و احداث شرکت های مختلف در این رشته گردید.
مفتخر هستیم که تاکنون هیچ گونه کمک مالی از هیچ ارگان دولتی ذریافت نکرده ایم زیرا عقیده داشتیم که این کمکها به دلیل پیامدهای بعدی ما را از اهدافمان دور خواهد ساخت.
بدیهی است در طی 35 سالی که از انقلاب میگذرد این شرکت در بدترین شرایط بهترین عملکرد را از خود نشان داده و همیشه خود را بدهکار مشتریان و مصرف کنندگان خود و کشور میداند و هرگز با وجود تنگناهای سخت در مقابل مشکلات سر خم نکرده و نخواهد کرد. 
بر خلاف انچه که تصور میشود که کارهای اینگونه شرکتها با تخلف مالی بهتر پیش می رود ولی غملکرد این شرکت با استعانت از خداوند متعال نشان داد که این موضوع معجزه نیست بلکه با اهداف خدمت گذاری کاملا همسو می باشد.